Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

W Centrum Kształcenia Praktycznego w dniu 6 września 2018 r. w godzinach 10.00-12.00 odbędzie się spotkanie Dyrektorów szkół oraz Koordynatorów szkolnych projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

Na spotkaniu omówiony zostanie bieżący stan wdrażania projektu oraz zadania konieczne do realizacji w nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019.