Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Dostawa mebli oraz wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach realizacji projektu pn.: Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49 a we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż dnia 18.06.2018 r. do godz. 11:00.

UWAGA:  Zmiana terminu składania  ofert na  20 czerwca godz. 11.00, otwarcia: 11.30