Ostatnia modyfikacja: 8 września 2014

 

Dzień

Program zajęć

Liczba godzin

Teoria

Praktyka

1-szy

Szkolenie BHP, Struktura programu CNC.
Zapoznanie z programem zajęć realizowanych w pracowni.
Obsługa stanowiska symulatora komputerowego FANUC.

1

3

Podstawowe wiadomości o pisaniu programów CNC. Struktura programu CNC.
Charakterystyczne punkty obrabiarki: VENUS 200 CBKO – Fanuc 0i-TC.

1

3

2-gi

Pisanie programów dla wałków stopniowych z zastosowaniem funkcji ruchu prostoliniowego, szybkiego – G00 i roboczego – G01.G02 i G03 interpolacja kołowa.

3

Wykonywanie przedmiotów wg napisanych programów na tokarce – Fanuc 0i-TC. Ustalenie miejsca zerowego na obrabianym detalu. Rejestr przesunięć PSO. (Positions Schift Offset)

2

Zasady ustalania i pomiaru narzędzi na tokarce CNC. Praca w offsetach narzędziowych TO. (Tools Offset).

3

3-ci

Wykonywanie przedmiotów wg napisanych programów. Wprowadzanie poprawek i zmian w programach na maszynie. Praca w trybie EDIT (edycyjnym) maszyny.

2

Pisanie programów wałków wielostopniowych zawierających krawędzie w kształcie łuków. Wprowadzenie korekcji promienia ostrza w obróbce wykańczającej. Funkcje G41 i G42, odwołanie korekcji G40.

Wykonanie na maszynie bez korekcji oraz z korekcją tego samego elementu.

4

2

4-ty

Pisanie programów wałków wielostopniowych w oparciu o cykle rowkowania, wiercenia otworu i gwintowania.

6

Wykonywanie przedmiotów wg napisanych programów. Wprowadzanie poprawek i zmian w programach na maszynie. Praca w trybie EDIT (edycyjnym) maszyny.

2

5-ty

Budowa frezarskiego centrum obróbczego MDT Extron L350 – Fanuc 0i-MC, charakterystyczne punkty frezarek. Praca w rejestrze PSO – przesunięć miejsc zerowych.

3

Pisanie programów dla części wykonywanych na frezarce.

Zastosowanie funkcji G00 i G01 dla programowania ruchu freza wg jego osi symetrii.

5

6-ty

Wykonywanie przedmiotów wg napisanych programów na frezarce – Fanuc 0i-MC. Różne sposoby pomiaru narzędzi dla frezarki CNC.

3

Programowanie obróbki konturów zewnętrznych z zastosowaniem korekcji drogi przejścia narzędzia: G41, G42 i G40. Symulacja programów z włączoną korekcję G41 (lewostronną) z k0rekcją G42 (prawostronną) oraz z wyłączoną korekcją G40.

2

3

7-my

Wykorzystanie podprogramów do uproszczenia struktury programu głównego oraz uzyskania możliwości wykonania bardziej skomplikowanej obróbki.

2

6

8-my

Praca w środowisku Fanuc Manual Guide. Tworzenie programów z wykorzystaniem środowiska Manual Guide. Testowanie programów. Wizualizacja obróbki. Ustawianie narzędzi do celów wizualizacji.   Wykonanie programów na maszynie.

4

4

9-ty

Wykorzystanie różnych cykli środowiska Manual Guide do zaprojektowania i wykonania obróbki skomplikowanej części maszynowej na frezarce MDT Extron L350 – Fanuc 0i-MC.

8

10-ty

Samodzielne zadanie dla uczestników szkolenia z wykonaniem detalu na maszynie. Omówienie problemów. Podsumowanie szkolenia. Konsultacje.

2

6

 

Razem:

 28

 52

 

OGÓŁEM:

80

         

Uczestnicy po szkoleniu powinni mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:

Programowania podstawowych kształtów elementów typu WAŁEK lub typu PŁYTKA przy użyciu funkcji G00, GOI, G02 i G03 oraz cykli obróbczych środowiska Fanuc Manual Guide . Pisać programy z zastosowaniem współrzędnych absolutnych oraz współrzędnych inkrementalnych. Programować promienie z zastosowaniem współrzędnych biegunowych wyznaczających położenie środka promienia lub obliczać ich wartości z wzorów algebraicznych.

Wprowadzać w odpowiednim miejscu napisanego programu korekcję promienia noża lub promienia freza przy obróbce detalu. Wprowadzać w programowaniu typowych kształtów odpowiednich dla tych kształtów CYKLI obróbczych. Pisać podprogramy dla elementów powtarzających się i wprowadzać je do głównego programu. Uruchamiać tokarkę CNC, uruchamiać frezarkę CNC. Dokonywać pomiarów zamocowanych narzędzi (offsety narzędziowe) i zapisywać je w pamięci (TO) maszyny. Dokonywać przesunięć miejsc zerowych na detalu (offsety detalu) i zapisywać je w pamięci (PSO)maszyny. Edytować program bezpośrednio na maszynie. Uruchamiać symulację programu na tokarce i frezarce CNC, Wykonywać w trybie automatycznym zaprogramowany detal. Sprawdzać poprawność wymiarową wykonanego detalu i dokonywać odpowiednich korekt w wymiarach narzędzi.