Ostatnia modyfikacja: 20 października 2013

W dniu 18.10.2013 r. w ramach piątej już edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, doradcy zawodowi zorganizowali konferencję pt. „Odkryj talenty swojego dziecka”. W konferencji uczestniczyło 126 osób: rodzice, dyrektorzy, pedagodzy oraz wrocławscy doradcy zawodowi. Z prezentacjami wystąpili:

  • Maria Iwona Bugajska dyrektor Wydziału Edukacji „Wrocławska Koncepcja Edukacyjna na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży”,
  • Anna Chołodecka dyrektor Centrum „Myśleć jak Leonardo da Vinci”,
  • Halina Nawrotek DODN „Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień”,
  • dr Anetta Pereświet – Sołtan „Talenty, jak ich nie zagłodzić i jak nie przekarmić”, 
  • Joanna Cygal z PPP nr 4 „Odkrywanie talentów dziecka – rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w diagnozowaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów”,
  • Agnieszka Rossa dyrektor MDK Fabryczna „Ośrodek przyjazny, twórczy, z tradycjami”.

Miłym akcentem konferencji był występ muzyczny, artystyczny i akrobatyczny młodzieży i dzieci z MDK Fabryczna. Konferencja zakończyła się warsztatami dla rodziców gimnazjalistów, pedagogów i doradców zawodowych.