Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2008

W maju 2008 roku Centrum gościło uczniów na praktykach w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci: grupę pięciu uczniów z Siemens Schule z Hildesheim (Niemcy) oraz grupę sześciu uczniów z Tunceli (Turcja).

W listopadzie i grudniu 2008 r. CKP przeprowadziło w ramach projektu Unii Europejskiej trzytygodniową praktykę, w której uczestniczyło dziesięciu uczniów i dwóch nauczycieli z Turcji.

We wrześniu 2008 r. Centrum zwiedzało dwóch członków parlamentu angielskiego, a w październiku pięciu nauczycieli z Litwy oraz sześciu z Hiszpanii – były to wizyty w ramach projektów unijnych.