Ostatnia modyfikacja: 20 czerwca 2008

W sesji letniej 2008 nasi uczniowie i słuchacze w większości osiągnęli bardzo dobre wyniki z zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.