ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

ORGANIZACJA NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ OPIS SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W CKZ WE WROCŁAWIU
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

INFORMACJA DLA UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania CKZ, tj. od dnia 25.03.2020 r. do dnia 10.04 2020 r. :

  1. zajęcia zdalne dla uczniów są realizowane obowiązkowo, podlegają ocenie i będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcoworocznej, (rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 DZ. U. poz 492 oraz 493)
  2. wszystkie zapisy w statucie dotyczące oceniania oraz dopuszczalnej liczby nieobecności uczniów na zajęciach zdalnych są obowiązujące.
  3. uczniowie stosują się do wskazówek dotyczących kontaktu z placówką i poszczególnymi nauczycielami, które są publikowane na dzienniku elektronicznym
  4. uczniowie logują się do dziennika elektronicznego CKZ w tych dniach, w których zgodnie z planem mają zajęcia,
  5. uczniowie, którzy maja problemy z logowaniem, mogą skontaktować się z placówką, za pomocą innych dostępnych narzędzi,
  6. telefon kontaktowy 71 7986700 wew. 102 (sekretariat uczniowski) lub 140 (pedagog).

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz podejmowaniem działań związanych ze zredukowaniem ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, informuję, że Centrum Kształcenia Zawodowego w dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku jest zamknięte dla osób z zewnątrz.

Podstawowym sposobem komunikacji dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest dziennik elektroniczny Librus.

W dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku zajęcia praktyczne/modułowe dla uczniów odbywają się zdalnie. Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej w okresie realizacji zajęć zdalnych nauczyciele będą pracowali z uczniami zdalnie/on-line wykorzystując narzędzia dziennika elektronicznego Librus oraz Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej.

Jednocześnie prosimy o regularne logowanie się uczniów w dzienniku elektronicznym CKZ i śledzenie wszystkich komunikatów i ogłoszeń dotyczących funkcjonowania placówki oraz nauczania zdalnego. Uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni, którzy mają problem z dostępem do dziennika prosimy o kontakt z naszą placówką pod numerem telefonu 71 789 67 00 wew. 102 (sekretariat uczniowski) lub 140 (pedagog).

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej w okresie nauki zdalnej uczniowie powinni:

  • pamiętać o swoim bezpieczeństwie,
  • unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi,
  • przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zamieszczone są na stronie MEN pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/sytuacja-nauczycieli-i-pracownikow-szkol

Pragniemy poinformować, że okresie zawieszenia zajęć na czas zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna udziela wsparcia psychologicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom od poniedziałku telefonicznie do piątku w godz. 9.00 – 17.00

Telefon: 71 798 68 84 wew. 100 i wew. 106

Nasze pracownie

Pracownia montażu powierzchniowego (SMD)

(więcej…) ...

Pracownia automatyzacji procesów

(więcej…) ...

Pracownia maszyn CNC

(więcej…) ...

Pracownia projektowania CAD/CAM i CNC

(więcej…) ...

Pracownia nowoczesnych systemów wytwarzania CAD/CAM i CNC

(więcej…) ...

Pracownia kontroli jakości i nowych technologii

(więcej…) ...

Pracownie instalacji elektrycznych

(więcej…) ...

||||

Pracownia stron i aplikacji internetowych

(więcej…) ...

|||

Pracownia komputerowa II

(więcej…) ...

|||

Pracownia systemów mikroprocesorowych

(więcej…) ...

Pracownia obróbki ręcznej

(więcej…) ...

Pracownia urządzeń techniki komputerowej I

(więcej…) ...

Pracownia urządzeń techniki komputerowej II

(więcej…) ...

Pracownia maszyn elektrycznych

(więcej…) ...

|||

Pracownia spawalnictwa

(więcej…) ...

|||

Pracownia obróbki ręcznej II

(więcej…) ...

|||

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych – tokarek

(więcej…) ...

|||

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych – frezarek

(więcej…) ...

|||

Pracownia systemów CAD/CAM i CNC

(więcej…) ...

|||

Pracownia pneumatyki i hydrauliki

(więcej…) ...

|||

Pracownia automatyki

(więcej…) ...

Pracownie maszyn i urządzeń elektrycznych

(więcej…) ...

||||

Pracownia Urządzeń Elektronicznych

(więcej…) ...

Pracownia pomiarów kablowych i światłowodowych

(więcej…) ...

||||

Pracownia technik transmisji danych (203)

(więcej…) ...

Pracownia urządzeń lokalnych sieci komputerowych

(więcej…) ...

|||

Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych

(więcej…) ...

Pracownia Inteligentnych budynkow

(więcej…) ...

CKZ © 2019
Skip to content